Klientské centrum Klientská centra ČR

Kontaktní centrum Česká kancelář pojistitelů

Česká kancelář pojistitelů, se sídlem Na Pankráci 1724/129, Praha 4, je právnickou osobou, která byla zřízena zákonem č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla jako, profesní organizace pojistitelů, kteří jsou na území ČR oprávněni provozovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Kancelář je zapsána v obchodním rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze, v oddíle A, vložka 49763

Obecný kontakt:

W www.ckp.cz
T +420 221 413 111
E info@ckp.cz
ID datové schránky ČKP: qcgxgxn

Hlášení nových škod:

on-line hlášení
claims@ckp.cz
F +420 221 413 760

Korespondenční adresa pro zasílání písemností:

Česká kancelář pojistitelů
Na Pankráci 1724/129
140 00 Praha 4

Informační středisko pro poškozené

Linka pomoci řidičům

fond zábrany škod

Informace o příspěvku nepojištěných

T +420 221 772 773
on-line formulář

Půjčka vhodná pro každého