Klientské centrum Klientská centra ČR

Klientské centrum ERGO pojišťovna, a.s.

Kontakty

Naše pobočky a 
poradenská místa
Kontakty na naše pobočky naleznete zde 
Ředitelství ERGO pojišťovna, a.s.
BB Centrum budova BETA
Vyskočilova 1481/4
140 00 Praha 4 – Michle
Telefon, fax Tel.: +420 221 585 111
Fax: +420 221 585 555
E-mail info@ergo.cz
61 85 87 14
Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 2740
Bankovní spojení Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu: 4010032987/6800
online půjčka

Důležité formuláře ke stažení

Kontaktní formulář

Opakovaný tisk online smlouvy

Platba pojistného

 

Bankovní spojení

Sberbank CZ, a.s.
4010032987 / 6800

variabilní symbol platby = číslo Vaší pojistné smlouvy

V případě uhrazení pojistného se špatným nebo žádným variabilním symbolem bude tato platba považována za neuhrazenou.

 

Způsob platby pojistného

Pojistné lze uhradit hotově, vkladem v hotovosti, poštovní poukázkou, převodem z účtu, inkasem či  pomocí SIPA. V případě inkasního způsobu platby je nutné požádat Vaši banku o povolení k inkasu a nastavit si dostatečně vysoký limit pro danou platbu. V případě platby v hotovosti na naší pobočce či obchodnímu zástupci (pouze 1. pojistné, neživotní produkty) Vám bude vždy vystaven doklad o platbě – inkasní lístek. Tento si, prosím, pečlivě uschovejte.

 

Změna způsobu/frekvence platby, bankovního spojení

Změna způsobu či frekvence platby je možná telefonicky, v případě změny bankovního spojení a veškerých změn týkajících se plateb pomocí SIPA či inkasa je nutné podat písemnou žádost. Za tímto účelem, prosím, použijte kontaktní formulář. Můžete nás také kontaktovat emailem či poštou.

 

Splatnost pojistného

Pojistné je splatné k 1. dni pojistného období. V případě měsíční platby tedy vždy k 1. dni daného měsíce.

 

Dlužné pojistné

V případě dlužného pojistného Vám bude odeslána tištěná upomínka. Pokud dlužné pojistné nebude uhrazeno, dochází k přerušení pojištění a tím ztrátě pojistné ochrany. I o této skutečnosti Vás písemně informujeme, a to doporučeným dopisem. Dlužné pojistné je z naší strany vymáháno. V této souvislosti si Vás dovolujeme upozornit, že pojistník je povinen nám neprodleně nahlásit veškeré změny týkající se jeho pojištění, tedy i změnu adresy. Pokud nám nebyla změna adresy z Vaší strany nahlášena a korespondence se nám vrátila, považuje se upomínka za doručenou.

Více informací na www.ergo.cz

PRVNÍ KLUBOVÁ pojišťovna a.s.

Členové klubu

Po–Pá 8.00–18.00
telefon: 734 510 530
info@prvniklubova.cz

Přihlášení pro členy 

PRVNÍ KLUBOVÁ pojišťovna a.s.

Sídlo: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město
Centrála: Revoluční 30, 110 00 Praha 1 – Nové Město
Tel. kancelář: 734 524 734

IČO: 042 57 111
DIČ: CZ04257111

Datová schránka: 93z6xmv

Společnost podniká na základě licence
udělené ČNB dne 15. 7. 2015

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku
u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20807.

Hlášení pojistných událostí

LINKA PRO HLÁŠENÍ POJISTNÉ UDÁLOSTI K POJIŠTĚNÍ

AUTO, DOMOV, ODPOVĚDNOST, ZDRAVÍ:

tel. +420 246 097 284
prvniklubova@axa-assistance.cz
Pondělí až pátek, 9.00–17.00 hod

LINKA PRO HLÁŠENÍ POJISTNÉ UDÁLOSTI K POJIŠTĚNÍ

CESTA:

tel. +420 292 292 293
prvniklubova-cesta@axa-assistance.cz
Non-stop

Hlášením škody vás provede zkušený operátor, aby se na nic nezapomnělo. Doplňovat další informace a sledovat stav pojistné události pak můžete pohodlně elektronicky na portále, ke kterému dostanete přístup ihned po registraci škody.

Adresa portálu: www.likvidace-skody.cz

Likvidaci pojistných událostí poskytujeme prostřednictvím partnerské společnosti:

AXA ASSISTANCE CZ s.r.o.
Hvězdova 1689/2a
140 62 PRAHA 4

Asistenční služba

V případě potřeby pomoci při nehodě či poruše vozidla volejte:

tel. +420 246 097 285
prvniklubova@axa-assistance.cz
Non-stop

Asistenční služby jsou vaší jistotou, že na silnici nezůstanete bez pomoci. Zajistíme okamžitou pomoc na silnici, odtah popřípadě konzultaci vašeho problému s naším technikem.

V případě potřeby asistence k cestovnímu pojištění volejte:

tel. +420 292 292 293
prvniklubova-cesta@axa-assistance.cz
Non-stop

Cestovní pojištění

Informace o cestovním pojištění naleznete ZDE

Více informací na www.prvniklubova.cz

 

 

VZP

Pojišťovna VZP, a.s.

 • Po – Čt: 9:00 – 17:00
 • Pá: 9:00 – 16:00
 • tel.: +420 233 006 311
 • fax: +420 233 006 300
 • e-mail: info@pvzp.cz
 • Informace o pojištění

Asistenční služba: AXA

 • tel.: +420 272 10 10 10
 • tel.: +420 272 099 927
 • fax: +420 272 101 001
 • Hlášení pojistných událost

VZP ČR

Ústředí VZP

Orlická 2020/4

Vinohrady

130 00 Praha 3

Česká republika

IČO – 41197518

KÓD – 111

Moje VZP přihlášení

Seznam poboček VZP

 • seznam všech poboček naleznete ZDE

 

Informační centrum

Informační centrumNaše Informační centrum je určeno pro ty z Vás, kteří potřebujete poradit v nenadálé nebo nové situaci. Můžete nám položit otázky týkající se veřejného zdravotního pojištění, cestovního zdravotního připojištění při cestě do zahraničí, smluvního zdravotního pojištění pro cizince přijíždějící do ČR apod.

Na Vaše dotazy Vám odpovíme telefonicky v pracovních dnech v době od 8.00 do 18.00 hodin:

na telefonní lince  952 222 222   (jak je tato linka zpoplatněna?)

Elektronická komunikace

e-mailové dotazy můžete zaslat na adresu: info@vzp.cz

datová schránka: i48ae3q

ePodatelna: podatelna@vzp.cz  (podrobnosti o náležitostech podání)

Žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím podávejte do naší datové schránky nebo prostřednictvím e-podatelny.

Poštovní adresa

Písemnou korespondenci zasílejte na nejbližší pobočku VZP ve vašem kraji.

Objednání se na pobočku online

Vyberte si, na jakou pobočku se chcete objednat:

Kraj:  Praha | Středočeský | Jihočeský | Plzeňský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královehradecký | Pardubický | Olomoucký | Moravskoslezský | Jihomoravský | Zlínský | Kraj Vysočina

 

Cestovní pojištění

 • Tel.: +420 272 10 10 10
 • SMS: +420 606 601 755

Pojištění majetku občanů

 • Tel.: +420 272 10 10 10

Pojištění majetku pro malé a střední podnikatele

 • Tel.: +420 272 10 10 10

Komplexní zdravotní pojištění cizinců

 • Tel.: +420 272 09 99 43

Komplexní zdravotní pojištění cizinců EXCLUSIVE

PREMIUM zdravotní pojištění cizinců

 •  Tel.: +420 272 09 99 45

Základní zdravotní pojištění cizinců

 •  Tel.: +420 272 09 99 27

Email: info@axa-assistance.cz

Cestovní pojištění k Evropskému průkazu zdravotního pojištění „Evropa“

– asistenční službu zabezpečuje společnost:

Eurocross Assistance Czech Republic, s.r.o.
Lazarská 13/8
120 00 Praha 2
tel: +420 296 339 686
SMS: +420 605 297 020
fax: +420 296 339 630
e-mail: eurocross@eurocross.cz

Ověření průkazu EHIC

Ověření platnosti průkazu můžete provést ZDE

Způsob vyřizování stížností:

Stížnosti pojistníků, pojištěných a oprávněných osob se doručují na adresu sídla pojistitele a vyřizují se písemnou formou, pokud se pojistník, pojištěný, oprávněné osoby a pojistitel nedohodnou jinak.

Adresa sídla pojišťovny: Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Uvedené osoby mají zároveň právo obrátit se se stížností na Českou národní banku, Na Příkopě 28, Praha 1, zelená linka 800 160 170, email: info@cnb.cz.

Oznámení škodné události pro Pojištění majetku a odpovědnosti občanů (včetně samostatné občanské odpovědnosti)

Oznámení škodné události je možné podat:

 • telefonicky na čísle +420 272 10 10 10
 • na každém prodejním místě
 • prostřednictvím vyplněného formuláře Oznámení škodné události a jeho zasláním doporučeně na adresu sídla Pojišťovny VZP, a.s., Ke Štvanici 656/3, 18600 Praha 8 na odbor Likvidace pojistných událostí
 • zasláním vyplněného a naskenovaného formuláře na adresu: claims@axa-assistance.cz

Oznámení škodné události pro pojištění podnikatelských rizik (pojištění majetku malých a středních podnikatelů, Lékař…)

Oznámení škodné události se zasílá písemně:

 • prostřednictvím vyplněného formuláře Oznámení škodné události a jeho zasláním doporučeně na adresu sídla Pojišťovny VZP, a.s., Ke Štvanici 656/3, 18600 Praha 8 na odbor Likvidace pojistných událostí
 • zasláním vyplněného a naskenovaného formuláře na adresu: oznameni.udalosti@pvzp.cz
 • na každém prodejním místě
 • v urgentním případě je možné oznámení podat telefonicky na čísle +420 233 006 311 (v pracovní den od 9:00 – 16:00) mimo tuto dobu na čísle +420 272 10 10 10

 

Více informací na www.vzp.cz

INFOLINKA

po – pá – 0800 – 1800

255 790 111

Asistenční služby

CESTOVNÍ
POJIŠTĚNÍ

255 790 261

partner
GLOBAL ASSISTANCE

POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH
VOZIDEL

255 790 260

PARTNER
GLOBAL ASSISTANCE

POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI
A NEMOVITOSTI

242 452 652

Partner GLOBAL
ASSISTANCE

Povinné ručení online

Povinné ručení lze sjednat online – ZDE

Cestovní pojištění (svět) online

Cestovné pojištění online můžete sjednat – ZDE

Cestovní pojištění (EUROPOJIŠTĚNÍ) online

Toto pojištění můžete sjednat online – ZDE

Platba pojištění online

Online platba pojistného podle čísla pojistné smlouvy – ZDE

 

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ CIZINCŮ

255 790 262

 

Slavia pojišťovna a.s. (centrála)

REVOLUČNÍ 1
110 00 PRAHA 1

Otevírací doba

PO – PÁ: 8 – 18 HOD.

DATOVÁ SCHRÁNKA

PAMGBT2

FAXOVÉ ČÍSLO

255 790 199

BANKOVNÍ SPOJENÍ

Expobank CZ a.s.

č. účtu

5124140040/4000

E-mailová spojení

INFORMACE

INFO@SLAVIA-POJISTOVNA.CZ

MARKETING

MARKETING@SLAVIA-POJISTOVNA.CZ

SEKRETARIÁT

SEKRETARIAT@SLAVIA-POJISTOVNA.CZ

ZASÍLÁNÍ PODKLADŮ

LPU@SLAVIA-POJISTOVNA.CZ

OBCHODNI DOTAZY

OBCHOD@SLAVIA-POJISTOVNA.CZ

ZASÍLÁNÍ HLÁŠENEK

REGISTRACE@SLAVIA-POJISTOVNA.CZ

Informace o společnosti Slavia pojišťovna a.s.:

IČ 60197501

DIČ CZ60197501

Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2591

Název a sídlo orgánu státního dozoru: Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1

Více informací na www.slavia-pojistovna.cz

Zákaznické centrum BNP Paribas Cardif Pojišťovny je Vám k dispozici:

 • pro osobní návštěvu v pracovní dny v čase 8:00 – 16:00
 • pro vyřizování telefonických hovorů v pracovní dny v čase 8:00 – 18:00

234 240 234

czinfo@cardif.com BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s.

Pojistné produkty naleznete ZDE

Kontaktní formulář

 • zaslat stížnost, nahlásit pojistnou událost a nebo poslat dotaz můžete ZDE

Více informací na www.cardif.cz

MAXIMA pojišťovna, a.s.

Adresa: Italská 1583/24, 120 00 Praha 2 Vinohrady
Telefon: +420 273 190 400 (po – pá: 8:00 až 16:30 hod.)
Fax: +420 273 190 412
E-mail: info@maxima-as.cz
Web: http://www.maximapojistovna.cz
IČO: 61328464
ID datové schránky: q23e43v
DIČ: CZ61328464

 

nebankovní půjčka

Navštivte pobočku MAXIMA pojišťovny na křižovatce ulic Italská a Vinohradská a využijte profesionální poradenství poskytované v několika jazycích s možnosti přímého uzavření smlouvy.

Adresa: Italská 1 583 / 24, Praha 2, Vinohrady, 120 00
Telefon: +420 273 190 400
Pracovní doba: Po – Čt: 8:30 – 17:30 hod., Pá: 8:30 – 16:30 hod.

Online zdravotní pojištění cizinců

Pojištění majetku

Pojištění podnikatelů

SJEDNÁNÍ POJIŠTĚNÍ CIZINCŮ, POJIŠTĚNÍ MAJETKU, ODPOVĚDNOSTI A RIZIKOVÉHO POJIŠTĚNÍ. INFORMACE O POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ

Ing. Dana Vojtková

obchodní manažer

Tel.:     +420 273 190 424

E-mail: vojtkova@maxima-as.cz

SJEDNÁNÍ POJIŠTĚNÍ CIZINCŮ V RUŠTINĚ A UKRAJINŠTINĚ

Valentýna Dyčinská

pobočkový pracovník

Tel.:     +420 273 190 429

E-mail: dychynska@maxima-as.cz

SJEDNÁNÍ POJIŠTĚNÍ CIZINCŮ V ANGLIČTINĚ, VIETNAMŠTINĚ A ČÍNŠTINĚ

Thi Thu Le

pobočkový pracovník

Tel.:     +420 273 190 430

E-mail: le@maxima-as.cz

Více informací na www.maximapojistovna.cz

HALALI,
všeobecná pojišťovna, a.s.

Sídlo:
Praha 1, Jungmannova 32/25, PSČ 115 25

Identifikační číslo: 60192402
Právní forma: Akciová společnost

firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2224

Ceník služeb

KONTAKTNÍ ADRESA

Lešanská 1176
141 00 Praha 4

PRACOVNÍ DOBA

Po: 7.30 – 16.00
Út: 7.30 – 16.00
St: 7.30 – 16.00
Čt: 7.30 – 16.00
: 7.30 – 16.00

půjčka bez doložení příjmu

ZELENÁ LINKA

800 130 649

Smlouvy ke stažení

 • smlouvy ke stažení naleznete ZDE

Online – krátkodobé pojištění zodpovědnosti 

Online – dlouhodobé pojištění zodpovědnosti

DALŠÍ KONTAKTY

Email:
info@halali-pojistovna.cz
likvidace@halali-pojistovna.cz
obchod@halali-pojistovna.cz
Webwww.halali-pojistovna.cz

Ředitelka:
Ing. Lenka Zumrová, MBA
Tel: 224 948 473

Sekretariát:
Zuzana Velichová
Tel: 224 948 473
ODDĚLENÍ

Ekonomické: Lucie Stejskalová, DiS.
Tel: 224 947 433

Controllingu: Ing. Jindřich Brejcha
Tel: 224 948 461

Provozu pojištění: Jana Formanová
Tel: 224 948 872

Provozu pojištění: Eduard Chovanec
Tel: 273 132 141

Obchodní: Marie Obrdlíková
Tel: 224 947 435

Likvidace škodních událostí: Petra Pípalová
Tel: 224 948 870

Likvidace škodních událostí: Martin Dressler
Tel: 224 948 870

Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.

Vodičkova 34/701 
111 21  Praha 1 
tel.:  +420 222 841 111 
e-mail:  info@egap.cz 
Datová schránka EGAP, ID:  nqkd2ia

Kalkulačka pojistného

Úsek finanční a informační

Ing. David Havlíček, Ph.D., vedoucí úseku
tel: +420 222 842 400
fax: +420 222 844 140
e-mail: havlicek@egap.cz

Ilona Flekalová, asistentka vedoucího úseku
tel: +420 222 842 403
fax: +420 222 844 140
e-mail: flekalova@egap.cz

Samostatné oddělení Treasury

Ing. Jaroslav Koplík, vedoucí oddělení
tel: +420 222 842 414
fax: +420 222 844 140
e-mail: koplik@egap.cz

Odbor finančně – ekonomický

Pavlína Püchnerová, ředitelka
tel: +420 222 842 424
fax: +420 222 844 140
e-mail: puchnerova@egap.cz

Odbor strategických řízení

Ing. David Havlíček, Ph.D., vedoucí úseku, pověřen řízením odboru
tel: +420 222 842 400
fax: +420 222 844 140
e-mail: havlicek@egap.cz

Odbor informačních technologií

Ing. Josef Třesohlavý, ředitel
tel: +420 222 842 430
fax: +420 222 844 140
e-mail: tresohlavy@egap.cz

Úsek likvidace škod a vymáhání pohledávek

JUDr. Miroslav Somol, CSc., člen představenstva
tel: +420 222 842 500
fax: +420 222 844 150
e-mail: somol@egap.cz

Jarmila Kánská, asistentka vedoucího úseku
tel: +420 222 842 503
fax: +420 222 844 150
e-mail: kanska@egap.cz

Odbor likvidace škod

Ing. Martin Bartoš, ředitel
tel: +420 222 842 510
fax: +420 222 844 150
e-mail: bartos@egap.cz

Odbor vymáhání pohledávek

Mgr. René Jakl, ředitel
tel: +420 222 842 520
fax: +420 222 844 150
e-mail: jakl@egap.cz

Formuláře ke stažení

Průvodce pojištěním

Více informací na www.egap.cz

 

Zákaznická linka
pro informace o produktech nebo smlouvách

267 990 711 Volejte ve všední dny od 8 do 18 hod.

Linka právní pomoci
pro klienty právní ochrany

267 990 777 Volejte kdykoli

Pojištění můžete sjednat online ZDE

půjčka bez registru

Adresa

D.A.S. Rechtsschutz AG,
pobočka pro ČR

BB Centrum, budova Beta
Vyskočilova 1481/4
140 00 Praha 4 – Michle

info@das.cz

V sekci kontakt také naleznete seznam všech poboček v České republice

O právní pomoc můžete požádat online – ZDE

Co budete potřebovat?

Číslo vaší smlouvy

Číslo smlouvy najdete v záhlaví smlouvy, na klientské kartičce nebo na dopisech, které vám posíláme. Když ho nebudete moci najít, zavolejte nám.

Informace k vašemu problému

Údaje o svědcích, dostupné podklady (dopisy, smlouvy, účtenky atp.).

Více informací na www.das.cz

 

 

Česká kancelář pojistitelů, se sídlem Na Pankráci 1724/129, Praha 4, je právnickou osobou, která byla zřízena zákonem č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla jako, profesní organizace pojistitelů, kteří jsou na území ČR oprávněni provozovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Kancelář je zapsána v obchodním rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze, v oddíle A, vložka 49763

Obecný kontakt:

W www.ckp.cz
T +420 221 413 111
E info@ckp.cz
ID datové schránky ČKP: qcgxgxn

Hlášení nových škod:

on-line hlášení
claims@ckp.cz
F +420 221 413 760

Korespondenční adresa pro zasílání písemností:

Česká kancelář pojistitelů
Na Pankráci 1724/129
140 00 Praha 4

Informační středisko pro poškozené

Linka pomoci řidičům

fond zábrany škod

Informace o příspěvku nepojištěných

T +420 221 772 773
on-line formulář

Česká podnikatelská pojišťovna je univerzální pojišťovnou, která nabízí svým klientům moderní produkty a komplexní pojistná řešení v oblasti životního i neživotního pojištění. Na českém pojistném trhu působí od roku 1995.

 

KONTAKTNÍ ADRESA KLIENTSKÉHO CENTRA

P.O.BOX 28
Modřice
664 42

 • Telefon: 957 444 555
 • Datová schránka: 3v8dkek
 • Platné univerzální číslo účtu ČPP: 700135002/0800
 • E-mail: info@cpp.cz
lužeb infolinky České podnikatelské pojišťovny můžete využít v pracovní dny od 8 do 18 hodin (provolba hlášení pojistných událostí je v provozu od 8 do 20 hodin).
Na číslo 957 444 555 můžete volat jako na kterékoliv jiné národní číslo dle tarifu svého operátora. Můžete tedy volat i v rámci svých volných minut či neomezených tarifů bez dopadu na cenu hovoru. S předvolbou +420 se k nám dovoláte i ze zahraničí.
V sobotu, neděli a ve státní svátky je provozní doba infolinky od 9 do 17 hodin (v těchto dnech je k dispozici pouze služba hlášení pojistných událostí).
V případě poruchy či nehody vozidla, potřeby domácí asistence nebo zdravotní asistence jsou Vám (mimo provozní dobu infolinky) k dispozici asistenční služby nonstop (24 hodin, 7 dnů v týdnu, 365 dní v roce) na čísle +420 1220 nebo +420 266 799 779, na které se dovoláte i ze zahraničí. Zkrácená volba +420 1220 je zpoplatněna zvláštním tarifem – ceny za volání jsou individuální a zjistíte je u svého operátora telefonních služeb. Pro informace ze škod na zdraví ze zahraničí lze využít také číslo +420 266 799 788.
Sazebník poplatků ČPP
Asistenční služba
Asistenční služby společnosti Global Assistance lze využít pro:
 • odtah vozidla v případě poruchy či nehody
 • domácí asistenci
 • zdravotní asistenci
 • asistenci z cestovního pojištění

SJEDNÁNÍ NOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY

Máte zájem o výpočet ceny? Chcete sjednat pojištění?
Zavolejte na číslo 957 444 555 a uzavřete nové pojištění jednoduše po telefonu:
 • Povinné ručení 
 • Havarijní pojištění
 • Připojištění
  • skel
  • přírodních rizik
  • odcizení celého vozidla
  • MINIHAV
  • asistence PLUS, CAR+, TIR +, asistence přípojného vozidla
  • pojištění SERVIS PRO
  • pojištění nákladů na nájem náhradního vozidla
  • úrazové pojištění osob ve vozidle
  • pojištění GAP
  • pojištění zavazadel ve vozidle
 • Pojištění majetku
  • pojištění stavby
  • pojištění domácnosti
  • pojištění bytových domů
  • pojištění chat a chalup
  • pojištění nákladů na veterinární léčbu psa
  • pojištění mobilních domů
 • Pojištění odpovědnosti
  • občana v běžném občanském životě
  • zaměstnance při výkonu povolání
  • vlastníka nebo opatrovatele zvířete
  • při výkonu práva myslivosti
  • vlastníka, držitele, nájemce nebo správce nemovité věci
  • vlastníka nebo provozovatele malého plavidla
  • modeláře
 • Cestovní pojištění

Chci si sjednat pojištění online

HLÁŠENÍ ŠKODY

Pro oznámení škody si prosím připravte číslo pojistné smlouvy a další informace týkající se vzniklé škody.
Škodu můžete nahlásit prostřednictvím infolinky 957 444 555 nebo na webových stránkách přes  online formuláře.
Pro nahlášení škody z pojištění osob je nutné vyplnit příslušný formulář, který je k dispozici na webových stránkách, podepsat jej, nechat potvrdit ošetřujícím lékařem a odeslat na adresu:
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
P.O. BOX 28
664 42 Modřice
půjčka bez doložení příjmu

INFORMACE O STAVU ZAREGISTROVANÉ ŠKODY

Pro získání informace o stavu Vaší již zaregistrované škody můžete využít on-line službu nebo kontaktovat infolinku 957 444 555.
Pro vyřízení dotazu si prosím připravte číslo Vaší škodné události, na jejímž základě Vám budou poskytnuty informace o stavu Vaší škody a dokumentech nutných pro její likvidaci.

INFORMACE K POJISTNÝM SMLOUVÁM A PRODUKTŮM

Na infolince 957 444 555 poskytujeme následující informace
Obecné informace:
 • Informace o obchodních místech
 • Informace o produktech a službách České podnikatelské pojišťovny
Informace k pojistné smlouvě
Informace k pojistné smlouvě lze sdělit v níže uvedeném rozsahu. Tyto informace lze sdělit pouze pojistníkovi a to po sdělení čísla pojistné smlouvy. Připravte si prosím toto číslo, urychlí se tím vyřízení Vašeho dotazu.
Rozsah poskytovaných informací:
 • Platnost pojistné smlouvy
 • Sjednaná rizika na pojistné smlouvě
 • Připojištění k pojistné smlouvě
 • Spoluúčast na pojistné smlouvě
 • Informace o platbách
 • Informace k provádění vkladů a výběrů u produktů pojištění osob
V rámci klientského servisu lze přes infolinku změnit tyto údaje na pojistné smlouvě:
 • Změna titulu
 • Změna jména, příjmení
 • Změna adresy trvalého bydliště
 • Změna korespondenční adresy
 • Změna registrační značky na vozidle
 • Změna e-mailové adresy a SMS čísla určeného pro elektronickou komunikaci
Výše uvedené informace lze také získat prostřednictvím webového formuláře zde.

Více informací na www.cpp.cz

 

Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo zahájila svoji činnost v České republice 4.listopadu 1999, kdy jí bylo na základě rozhodnutí Ministerstva financí ČR uděleno povolení k podnikání v pojišťovnictví. Pojišťovací činnost je provozována výhradně pro pojistná odvětví neživotního pojištění.

VOLEJTE
+420 59 666 40 34

FAXUJTE
+420 59 666 40 35

PIŠTE NA
info@adriaway.cz

Mírové náměstí 3d/519, 703 00 Ostrava – Vítkovice
Telefon: +420 59 666 40 34
Fax: +420 59 666 40 35
Email: info@adriaway.cz
Provozní doba: Po – Pá 7:30 – 15:30

Zákaznická linka UNIQA: 
488 125 125

Informace pro klienty – převod pojistného kmene

www.pojistovna-adria.cz

MetLife

Pojišťovna MetLife vznikla na podzim roku 1992 jako jedna z prvních univerzálních pojišťoven se stoprocentní zahraniční kapitálovou účastí v České republice, pod názvem PRVNÍ AMERICKO-ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a.s. Jejím zakladatelem byla společnost Alico (American Life Insurance Company) a široké veřejnosti byla společnost na trhu představena pod značkou „Amcico“.

Kontaktujte nás

Máte dotaz, který se týká Vaší pojistné smlouvy u MetLife pojišťovny? Chcete nám zanechat nějaký vzkaz? Napište nám na níže uvedené kontakty a my se Vám ozveme během 3 pracovních dnů.

Klientský servis Vám je k dispozici v těchto pracovních hodinách:

pondělí  –  čtvrtek   08:00  –  16:30 hod.  |   pátek   08:00  –  15:30 hod.

Zavolejte:

+420 227 111 000

Pošlete fax:

+420 227 111 777

Napište nám:

MetLife Europe Limited, pobočka pro Českou republiku | odd. Klientského servisu | Purkyňova 2121/3 | 110 00 |Praha 1

elefonicky Vám můžeme sdělit následující informace

 • platnost pojistné smlouvy
 • stav plateb pojistného
 • výši předpisu pojistného
 • aktuální investiční strategie u Vašeho investičního pojištění
 • sjednaný rozsah pojistného krytí
 • obecné informace k možnosti výběru finančních prostředků (v návaznosti na typ produktu)
 • obecné informace k možným změnám na pojistné smlouvě (ideálně již podle Vaší představy)

Telefonicky Vám bohužel sdělit nemůžeme

 • kapitálovou hodnotu pojištění
 • hodnotu účtu investičního pojištění
 • hodnotu možného výběru
 • hodnotu odkupného

Průvodce pojištěním

Hlášení pojistných událostí

Nabídka jednotlivých druhů pojištění

Pošlete e-mail: info@metlife.cz

Formuláře ke stažení naleznete ZDE

V případě potřeby se se svým přáním můžete obrátit přímo na generálního ředitele pojišťovny MetLife –generalni.reditel@metlife.cz.

Allianz

Allianz pojišťovna, a. s. je součástí největšího světového pojišťovacího koncernu Allianz Group, který chrání život a majetky 80 milionů lidí ve více než 70 zemích.

Allianz pojišťovna, a. s.
Ke Štvanici 656/3
186 00 Praha 8

Tel: +420 241 170 000
E-mail: info@allianz.cz 
Fax: +420 242 455 555
Datová schránka: vfycqvw

IČO: 47 11 59 71
DIČ: CZ 69 90 01 236

Moje Allianz přihlášení

Dokumenty ke stažení

Seznam všech poboček

Chcete se na něco zeptat 
nebo potřebujete pomoc asistenční služby? 

půjčka

+420 241 170 000

Provozní doba Call Centra

Pondělí – pátek: 8:00–19:00
Sobota – neděle: 9:00–18:00 (mimo státní svátky)

Asistenční služby 24hodin denně v českém jazyce.
Cena za hovor je stejná odkudkoliv z ČR a je účtována podle sazebníku Vašeho telefonního operátora.

Potřebujete více informací? Chcete poradit s výběrem optimálního pojištění? Využijte služeb našich zkušených operátorů na lince 241 170 000, kteří Vám rádi pomohou v těchto oblastech:

Pojištění

 • Můžu vás kontaktovat jinak, než zavoláním na 241 170 000?

  Využitím webového formuláře „Kontaktujte nás“.
  Požadujete-li informace k pojištění, o pojistných podmínkách, o změnách ve stávající pojistné smlouvě,
  zde prosím zapište svůj požadavek nebo dotaz, na který Vám rádi odpovíme.

Chci zaplatit pojistku online

Jak nahlásit pojistnou událost?

 

 

Generální ředitelství

AEGON Pojišťovna, a.s.

Na Pankráci 26/322, 140 00 Praha 4
IČ: 271 82 461
DIČ: CZ699002598

Tel. recepce: 244 090 111
Fax: +420 244 090 390
E-mail: dotazy@aegon.cz

Mám zájem o online pojištění

Klientský portál – přihlášení

Telefon 244 090 800 v pracovní dny od 8 do 18 hodin
E-mail dotazy@aegon.cz v pracovní dny od 8 do 18 hodin
Kontaktní centrum Aegon Na Pankráci 26, 140 00  Praha 4 v pracovní dny od 9 do 18 hodin

Životní pojištění Aegon

Hlášení pojistné události

Pokud chcete uplatnit nárok na pojistné plnění, zkontrolujte nejprve rozsah svojí pojistné smlouvy – jaká rizika máte sjednána a ze kterých pojištění či připojištění lze nárok uplatnit.

Plnění může být uplatňováno i z více sjednaných pojištění nebo připojištění. Například při úrazu můžete uplatnit nárok na pojistné plnění z úrazového připojištění a zároveň třeba z připojištění pracovní neschopnosti či hospitalizace.

Více informací zde

Užitečné dokumenty ke stažení

Více informací na www.aegon.cz

 

Kooperativa pojišťovna, a.s.

Kontaktní adresy

Kontaktní adresa

Adresa:
Kooperativa pojišťovna, a.s.,
Vienna Insurance Group
Brněnská 634
664 42 Modřice
Tel:  957 105 105
E–mail:  info@koop.cz
Podatelna:  podatelna@koop.cz

Generální ředitelství

Adresa:
Kooperativa pojišťovna, a.s.,
Vienna Insurance Group
Pobřežní 665/21
186 00 Praha 8
Tel:  956 421 111, 120, 121
Fax:  956 449 000
E–mail:  info@koop.cz
Schránka: n6tetn3

Sjednání pojištění online

Pojištění od Kooperativy si můžete sjednat online ZDE

půjčka ihned

Bankovní spojení

TYP PLATBY ČÍSLO ÚČTU
Běžné pojistné 2226222/0800
Mimořádné pojistné
investiční a účtové pojištění
189890587/0300
Mimořádné pojistné
ostatní produkty životního pojištění
12112122/0800
Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 40002 – 50404011/0100
Variabilní symbol číslo pojistné smlouvy
IBAN (pro platbu ze zahraničí) CZ5708000000000002226222
SWIFT
Jak platit za pojistné ze zahraničních bank.
GIBACZPX

Global Assistance

Pro odtah vozidla v případě poruchy, domácí asistenci nebo zdravotní asistenci Medikompas volejte nonstop asistenční službu Global Assistance

+420 1220

Jak si vytvořit účet (Kooportál)

Zastavte se na jakékoli naší pobočce, kde s námi uzavřete jednoduchou smlouvu o využívání Kooportálu. Ničeho se nebojte, je to jen z důvodu bezpečnosti a ochrany osobních údajů.

Po zpracování vám pošleme SMS s kódem pro přihlášení.

Pomocí SMS kódu se přihlaste a jste v on–line pojišťovně.

Přihlášení do Kooportálu

Do Kooportálu se můžete přihlásit ZDE

Vyhledání pobočky

Pokud hledáte pobočku Kooperativy najdete ji ZDE

Pojištění

Pojištění osob

Pojištění majetku

Pojištění odpovědnosti

Cestovní pojištění

Pojištění vozidel

Pojištění malých a středních podnikatelů

Pojištění měst a obcí

Pojištění průmyslu

Pojištění vozidel

Pojištění osob

Cestovní pojištění

Pojištění majetku

Pojištění odpovědnosti

Zákonné pojištění zaměstnavatele

Zpětné zavolání

Pokud máte zájem o zpětné zavolání vyplňte formulář ZDE

Formuláře ke stažení

Formuláře ke stažení naleznete ZDE

Mobilní aplikace Koop Asistent

K čemu se vám Koop Asistent hodí:

 • zavolání na tísňové linky jedním dotykem
 • rychlou provolbu na infolinku Kooperativy
 • informace o dopravní situaci na hlavních tazích v ČR
 • rady jak postupovat v případě dopravní nehody nebo poruchy
 • mezinárodní silniční pravidla
 • návod jak poskytnout první pomoc
 • seznam poboček Kooperativy včetně navigace na pobočku

Řešení škod

Řešení jednotlivých škod naleznete ZDE

Můžete si jej zdarma stáhnout

Pro Android ZDE

Pro iOS ZDE

Více informací na www.koop.cz

Wüstenrot pojišťovna a.s

Wüstenrot
Na Hřebenech II 1718/8
140 00 Praha 4
Zákaznická linka: 257 092 111

E-mail: kontakt@wuestenrot.cz

V případě, že se na naše pracovníky obracíte s požadavkem na konkrétní informaci týkající se vaší smlouvy, je nutné vždy sdělit váš PIN.

Kontakty na naše poradce a kanceláře dle regionů

CALL CENTRUM

Zákaznická linka: 257 092 111

Provozní doba

 • Po-Čt: 8-17.30
 • Pá: 8-16.30

POKLADNA

Na Hřebenech II 1718/8, 140 00 Praha 4

Provozní doba

 • Po-Čt:  8.30-12.30, 13-17
 • Pá:  8.30-12.30, 13-15

Vklady v hotovosti na účty stavebního spoření prostřednictvím obchodních partnerů

Pojištění s Allianz (online sjednání)

Pojištění

Chcete ochránit svůj domov, svůj život nebo svůj majetek. Nebo všechno dohromady. Díky pojištění získáte řešení šité na míru vašemu životnímu stylu i aktuální situaci.

Individuální přístup při nastavení vašeho pojištění je pro nás samozřejmostí.

V oblasti pojištění se naším strategickým partnerem stala pojišťovna Allianz, která je součástí největšího světového pojišťovacího koncernu.

Veškeré informace o pojištění naleznete ZDE

Více informací naleznete na www.wuestenrot.cz

 

UNIQA pojišťovna, a.s.

Prodejní linka 483 040 404

Servisní linka 488 125 125

 • UNIQA pojišťovna, a.s.

Evropská 810/136, 160 12 Praha 6
Infolinka: 488 125 125
e-mail: info@uniqa.cz
Datová schránka: andcicx

 • Call centrum UNIQA / dostupné Po – Pá  08.00 – 18:00

Infolinka: 488 125 125, fax: 225 393 777
prodejní linka: 483 04 04 04
e-mail: hlaseni.pu@uniqa.cz

Volání na linku 488 125 125 se účtuje jako volání do pevné sítě dle tarifu volajícího. Lze využít i volné minuty či volat zdarma v rámci neomezených tarifů. S předvolbou +420 se nově do call centra dovoláte i z ciziny.

 • Tiskový odbor

Eva Svobodová, tel.: 225 393 312, e-mail: eva.svobodova@uniqa.cz

 • Odbor reklamací a stížností

Klára Johanisová, tel.: 225 393 462, e-mail: stiznosti@uniqa.cz

Registrace do MyUNIQUA

Přihlášení do MyUNIQUA

Máte problémy s přihlášením?
Kontaktujte naši infolinku 488 125 125.
Po – Pá 08:00 – 18:00

V případě, že jste zapomněl/a přihlašovací údaje použijte tento odkaz

online půjčka

Chci nahlásit škodu

Pokud chcete nahlásit pojistnou událost můžete to provést ZDE

Kalkulačka a sjednání pojištění online

Mapa poboček

seznam poboček naleznete ZDE

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení naleznete ZDE

Online platba

Online platba je možná ZDE

Bankovní spojení

Hlavní účet pro úhradu pojistného: 1071001005/5500.
Jako variabilní symbol (VS) uveďte číslo své pojistné smlouvy.

Pro platbu si můžete vybrat tyto možnosti:

 • jednorázový i trvalý příkaz k úhradě z účtu
 • inkaso z účtu
 • SIPO platba

Více informací o možnostech platby zde.

Více informací na www.uniqua.cz

 

Klientská linka NN ( ING pojišťovna )

Klientská linka

Chcete se sejít s naším poradcem, nebo se jen na něco zeptat? Využijte služeb naší Klientské linky.

Bezplatná klientská linka: 800 127 127
Číslo pro volání ze zahraničí: +420 257 471 059 (cena hovoru)
V pracovních dnech od 7:00 do 19:00 hodin.

E-mailový kontakt: klient@nn.cz

Adresa pro doručování korespondence:
NN pojišťovna a penzijní společnost
Nádražní 344/25,
150 00 Praha 5

Formuláře ke stažení

Jednotlivé formuláře ke stažení naleznete ZDE

online půjčka

Nahlášení pojistné události

V záložkách níže jsou k dispozici formuláře pro nahlášení pojistné události.

Příslušný formulář, dle typu pojistné události, můžete vyplnit přímo v počítači.
Následně jej vytiskněte, podepište a spolu se všemi vyžadovanými přílohami a identifikací zašlete:

 • poštou (na adresu: NN Životní pojišťovna, Likvidace pojistných událostí,  Nádražní 25, Praha 5, 150 00);
 • e-mailem – (naskenované ve formátu PDF na adresu: hlaseni_pu@nn.cz);
 • přes finančního poradce;
 • online přes Klientský portál.

Vyžadovanou Vaší identifikaci na druhé straně formuláře může provést Váš finanční poradcenotář, nebo obecní úřad s rozšířenou působností.

Doklady, které je třeba doložit, jsou uvedeny ve formuláři v části Oznámení pojistné události.  „Lékařská zpráva“ a formulář „Oznámení pojistné události“ musí být potvrzeny razítkem a podpisem lékaře.

Abychom vás mohli informovat o průběhu zpracování a vyřízení Vaší pojistné události nezapomeňte uvést Váš telefonický a e-mailový kontakt.

Případné dotazy Vám ochotně zodpoví Váš finanční poradce nebo Kontaktní centrum NN.

Bankovní údaje

Bankovní spojení pro investiční pojištění, tradiční pojištění a připojištění

Platby pojistného placené pojistníkem:

ING Bank 1010101010/3500

Variabilní symbol:

 • pro běžně placené pojistné 88 + číslo pojistné smlouvy
 • pro mimořádné pojistné 50 + číslo pojistné smlouvy

Platby pojistného placené zaměstnavatelem:

ING Bank 1000341918/3500

Variabilní symbol:

 • pro běžně placené pojistné 88 + číslo pojistné smlouvy
 • pro mimořádné pojistné 50 + číslo pojistné smlouvy

Životní pojištění

Praha 4

Egon business centre, Kischova 1732/5, Nusle,
Praha 4

Telefon:
+420 222 715 481
+420 724 464 152

E-mail:
daniela.kohoutova@nn.cz

Spojení MHD

Pražského povstání (Metro C)

Otevírací doba

Po – Pá, 8:30 – 16:30

Futurama Business Park

Sokolovská 669/136e
– budova E,
Praha 8

Telefon:
+420 266 055 610
+420 724 464 151

E-mail:
jana.kratochvilova@nn.cz

Spojení MHD

Invalidovna (Metro B)

Otevírací doba

Po – Čt, 9:00 – 17:00

Pá, 9:00 – 15:00

Více na www.pojistovna.nn.cz

Generali pojišťovna

Kontakty

OZVĚTE SE NÁM

 +420 244 188 188

servis.cz@generali.com

Po – Pá od 7 do 19 hodin

Podívejte se, jak se rychle dostat přes našeho hlasového průvodce. Otevřete si přehledný návod.

EUROP ASSISTANCE

Nepřetržitá dostupnost
operátorů +420 221 586 666

DORUČOVACÍ ADRESA

Generali Pojišťovna a.s.
P.O. Box 151
657 51 Brno 2

FAKTURAČNÍ ADRESA

Generali Pojišťovna a.s.
Bělehradská 299/132
120 84 Praha 2
IČO: 61859869
DIČ: CZ699001273

Hlášení pojistné události

Hlášení pojistné události je možné ZDE

Chci ukončit pojištění

Pokud chcete ukončit pojištění je to možné provést ZDE

Dokumenty ke stažení

Dokumenty a veškeré formuláře naleznete ZDE

Důležité odkazy

půjčka před výplatou

Úhrada pojistného – Čísla účtů

Životní pojištění

platbu proveďte na účet – 100001/2700

Životní pojištění (všechny druhy pojištění, investiční pojištění bez skupinového pojištění)
Úrazové pojištění (jednotlivci)

Neživotní pojištění

platbu proveďte na účet – 900500/2700

Kolektivní život a úraz
Nemocenské pojištění
Domácnost s asistencí
Bydlení s asistencí – pojištění bytové jednotky/rodinného domu
Zahradní architektura
Reality s asistencí – pojištění obytných a kancelářských budov
Top Gen a Drobný podnitaktel – pojištění podnikatelů
Region – pojištění měst a obcí
Korporátní odpovědnost
Přepravované zboží
Odpovědnost dopravce a zasilatele
Strojní a elektronické pojištění
Stavební a montážní pojištění
Zemědělské pojištění
Průmyslové nebezpečí
Povinné ručení
Havarijní pojištění

Ostatní

Mimořádné pojistné – investiční životní pojištění 100888/2700
Příspěvky zaměstnavatelů na životní pojištění 100810/2700
Mimořádné pojistné od zaměstnavatele (Life/investiční životní pojištění) 1405819/2700
Cestovní pojištění 100300/2700
Inkaso z účtu – všechny produkty (jen následné pojistné) 1405712/2700

Více informací na www.genereli.cz

Česká pojišťovna

Kontakty

Klientský servis

+ 420 241 114 114

Jsme vám k dispozici nonstop.
Vytíženost klientské linky a další užitečné informace najdete na stránce o klientském servisu.

Chcete se rychle dostat přes našeho hlasového průvodce? Otevřete si přehledný návod.

Zavoláme vám zpět

Adresa

Česká pojišťovna a.s.
P. O. Box 305
659 05 Brno

Sídlo

Česká pojišťovna
Spálená 75/16
113 04 Praha 1

Datová schránka: ID v93dkf5
IČO: 45272956
DIČ: CZ699001273

Centrála

Česká pojišťovna a.s.
Na Pankráci 123
140 00 Praha 4

Asistenční služba

+ 420 241 114 114

Přihlášení do klientské zóny

Do klientské zóny se můžete přihlásit ZDE

Zapomněli jste přihlašovací údaje nebo heslo? – ZDE vám pomohou

Důležité odkazy

 

online půjčka

 

Smluvní servisy
a prohlídková místa

Nabízíme vám síť smluvních servisů
a prohlídkových míst.
Nevíte, zda hledat servis nebo místo?

Sanační firmy

Kontakty na sanační firmy

Smlouvy

Změny ve smlouvě
Informace ke smlouvě
Chci ukončit pojištění

Chci oznámit škodu

Oznámit škodu (pojistnou událost) můžete ZDE

On-line pojištění

Více informací na www.ceskapojistovna.cz

 

ČSOB pojišťovna

Kontakty

Chcete vyřešit pojistnou událost nebo poradit s výběrem vhodného pojištění? Spojte se s námi – jsme na příjmu všude, kde nás potřebujete.

+420 466 100 777 

K dispozici Pondělí-Pátek od 7 do 18 hod.

Asistenční služba

+420 222 803 442

v provozu NONSTOP

Napsat vzkaz nebo zprávu můžete formou formuláře ZDE

Centrála ČSOB Pojišťovny

Masarykovo náměstí 1458530 02, Pardubice – Zelené Předměstí
info@csobpoj.cz

Seznam poboček

Seznam všech poboček ČSOB naleznete ZDE

Cestovní pojištění

Jaké typy cestovního pojištění nabízíme?

Sjednání cestovního pojištění online

Sjednat povinné ručení online

Celý seznam všech pojištění

Seznam všech druhů pojištění naleznete ZDE

Registrace do klientské zóny

Pokud máte zájem o registraci do klientské zóny můžete se zaregistrovat ZDE

Přihlášení do klientské zóny

Do klientské zóny se můžete přihlásit ZDE

Zapomněli jste heslo?

V tomto případě klikněte sem

Více informací na www.csobpoj.cz

 

 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B vložka 855

Pojišťovna České spořitelny je od roku 2008 součástí Vienna Insurance Group, jednoho z předních pojišťovacích koncernů v zemích střední a východní Evropy.
VIENNA INSURANCE GROUP jako mezinárodní pojišťovací skupina v současné době zahrnuje 50 pojišťoven ve 25 evropských zemích a s přibližně 23 000 zaměstnanci je jasným lídrem na svých klíčových trzích. Toto skvělé postavení jí dovoluje naplno čerpat z dlouhodobého potenciálu růstu regionu se 180 miliony obyvatel.

Pojišťovna České spořitelny působí v České republice již od roku 1993. Postupně se pojišťovna vypracovala na místo předního poskytovatele bankopojištění. Produkty životního pojištění nabízí v široké síti poboček České spořitelny, která je jejím strategickým partnerem. Pojistné produkty nabízí i prostřednictvím renomovaných externích partnerů po celé České republice. O kvalitách a velikosti pojištovny svědčí například to, že v roce 2014 dosáhlo předepsané pojistné 11,9 miliard Kč a základní kapitál aktuálně činí 1,9 miliardy Kč. Je tak jednou z nejlépe kapitálově vybavených pojišťoven v ČR.

Kontakty

klientská linka

958 888 111

Po-Pá: 7.00-19.00
E‑mail: info@pojistovnacs.cz

Centrála

Pojišťovna České spořitelny, a.s.,
Vienna Insurance Group
náměstí Republiky 115, Zelené Předměstí,
530 02 Pardubice

Pojistnou událost můžete nahlásit ZDE

Více informací naleznete na: www.flexi.cz

Kontakty

Infolinka:  +420 957 105 105

Email: info@koop.cz

Global Assistance

Pro odtah vozidla v případě poruchy, domácí asistenci nebo zdravotní asistenci Medikompas volejte nonstop asistenční službu Global Assistance

+420 1220

Kontaktní adresy

Kooperativa pojišťovna, a.s.,

Vienna Insurance Group

Brněnská 634

664 42 Modřice

Infolinka: 957 105 105
E–mail: info@koop.cz
Podatelna: podatelna@koop.cz

Generální ředitelství

Adresa:
Kooperativa pojišťovna, a.s.,
Vienna Insurance Group
Pobřežní 665/21
186 00 Praha 8
Tel. 956 421 111, 120, 121
Fax:956 449 000
E–mail:info@koop.cz
Schránka n6tetn3

Bankovní spojení

TYP PLATBY ČÍSLO ÚČTU
Běžné pojistné 2226222/0800
Mimořádné pojistné
investiční a účtové pojištění
189890587/0300
Mimořádné pojistné
ostatní produkty životního pojištění
12112122/0800
Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 40002 – 50404011/0100
Variabilní symbol číslo pojistné smlouvy
IBAN (pro platbu ze zahraničí) CZ5708000000000002226222
SWIFT
Jak platit za pojistné ze zahraničních bank.
GIBACZPX

Více informací naleznete na www.koop.cz

D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s.

Stojíme při vás už více než 20 let. Od roku 1995 bráníme slušné lidi před nespravedlností, nesmysly, zvůlí, byrokracií, nejasnými podmínkami a neférovým přístupem. D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s.

Klientské centrum Aegon pojišťovna

Aegon pojišťovna, kontaktní informace, klientské centrum, telefonní kontakty, Aegon pojišťovna zákaznická linka, formuláře ke stažení a …

Klientské centrum Allianz pojišťovna

Allianz pojišťovna, a. s. je součástí největšího světového pojišťovacího koncernu Allianz Group, který chrání život a majetky 80 milionů lidí ve více než 70 zemích.

Klientské centrum AXA pojišťovna

AXA linka 292 292 292 ze zahraničí +420 292 292 292 info@axa.cz Pondělí - Pátek 08:00 - 18:00 Klientské Centrum Praha 225 021 295 225 …

Klientské centrum BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s.

Zákaznické centrum BNP Paribas Cardif Pojišťovny je Vám k dispozici: · pro osobní návštěvu v pracovní dny v čase 8:00 - 16:00 · pro …

Klientské centrum Česká podnikatelská pojišťovna

Česká podnikatelská pojišťovna je univerzální pojišťovnou, která nabízí svým klientům moderní produkty a komplexní pojistná řešení v oblasti životního i neživotního pojištění. Na českém pojistném trhu působí od roku 1995.

Klientské centrum Cestovní pojišťovna ADRIA Way

Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo zahájila svoji činnost v České republice 4.listopadu 1999, kdy jí bylo na základě rozhodnutí Ministerstva financí ČR uděleno povolení k podnikání v pojišťovnictví.

Klientské centrum ČSOB pojišťovna

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Masarykovo náměstí 1458 Zelené předměstí Pardubice 53218 IČO: 45534306 DIČ: CZ699000761 Asistenční služba +420 222 803 442

Klientské centrum D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s.

DAS Zákaznická linka pro informace o produktech nebo smlouvách 267 990 711 Volejte ve všední dny od 8 do 18 hod. Linka právní pomoci …

Klientské centrum Direct pojišťovna

Direct pojišťovna, kontaktní informace, klientské centrum, telefonní kontakty, Direct pojišťovna zákaznická linka, formuláře ke stažení …
1 2 3 4

Půjčka vhodná pro každého