Klientské centrum Klientská centra ČR

One Energy Ceník

One Energy

Telefon: 840 777 840
E-mail: zakaznik@oneenergy.cz

Všechny ceníky naleznete ZDE

Zákaznická sekce One Energy

 • zákaznickou sekci a formuláře ke stažení naleznete ZDE

Často kladené otázky při změně dodavatele

 • 1. Chci změnu dodavatele připojeného odběrného místa
  • Vyplňte Poptávku (v pravém horním rohu) a dle instrukcí, podnikněte kroky k uzavření smlouvy
  • Pokud je současné odběrné místo u dodavatele vedené na jinou osobu, než která chce být zákazníkem One Energy Česká republika a.s., kontaktujte přímo naše zákaznické centrum, vše Vám vysvětlíme.
 • Chci změnit dodavatele a zároveň přepsat odběrné místo na jinou osobu, bez přerušení dodávky, bez demontáže elektroměru.
  • Jako nový majitel odběrného místa, vyplňte Poptávku a dle instrukcí podnikněte kroky k uzavření smlouvy
  • One Energy Česká republika a.s. Vám zašle instrukce, které se liší podle distributora vaší sítě – viz níže

  ČEZ

  • Nový zákazník zašle vyplněnou a podepsanou plnou moc (vygeneruje se při vyplnění Poptávky)
  • Původní zákazník, nebo jeho zástupce vyplní a podepíše plnou moc (v případě úmrtí původního zákazníka, nahrazuje podpis zákazníka – ověřená kopie úmrtního listu)

  E.ON

  • Nový zákazník zašle vyplněnou a podepsanou plnou moc (vygeneruje se při vyplnění Poptávky)
  • Původní zákazník, nebo jeho zástupce vyplní a podepíše plnou moc (v případě úmrtí původního zákazníka, nahrazuje podpis zákazníka – ověřená kopie úmrtního listu)
  • Nový zákazník doloží ověřenou kopii kupní nebo nájemní smlouvy, případně úmrtní list původního zákazníka, pro doložení změny majitele odběrného místa.

  PRE

  • Nový zákazník zašle vyplněnou a podepsanou plnou moc (vygeneruje se při vyplnění Poptávky)
  • Původní zákazník nebo jeho zástupce vyplní a podepíše plnou moc (v případě úmrtí původního zákazníka, nahrazuje podpis zákazníka – ověřená kopie úmrtního listu)
 • Jsem novým majitelem odběrného místa (mám odmontovaný elektroměr) a s připojením elektřiny chci změnit dodavatele.

  One Energy Česká republika a.s. dokládá distributorovi plnou moc zákazníka, případně i revizní zprávu. Po doložení těchto listin, bude přibližně během 10 dnů namontován nový elektroměr. O termínu montáže Vás bude distributor informovat prostřednictvím One Energy Česká republika a.s.

  • Jako žadatel pro zařazení nového odběrného místa vyplňte Poptávku a dle instrukcí, podniknete kroky, pro podání žádosti.
  • One Energy Česká republika Vám zašle instrukce, které se liší podle doby demontování elektroměru a distributora, viz níže

  A) Elektroměr je demontovaný méně než 2 roky – Revizní zpráva je vždy nutná po demontáži elektroměru.
  B) Elektroměr je demontovaný déle než 2 roky – Ke změně je třeba revizní zprávy.
  One Energy Česká republika a.s. zajistí na základě plné moci veškerou administrativu, nemůžeme za Vás absolvovat schůzku s revizním technikem. Seznam spolupracujících revizních techniků je na stránkách každého z distributorů.

 

Půjčka vhodná pro každého