Klientské centrum Klientská centra ČR

Klientské centrum ČSSZ

Česká správa sociálního zabezpečení

Ústředí je centrální organizační jednotkou ČSSZ s působností v oblasti koncepční, metodické, řídící a koordinační, kontrolní a přímého výkonu určených agend sociálního zabezpečení. Ústředí ČSSZ sídlí v Praze.

Lidé se mohou v souvislosti s důchody obrátit na Klientské centrum a call centrum ústředí ČSSZ, žádat o důchod je však možné pouze na příslušných OSSZ/ÚP.

V ostatních věcech sociálního zabezpečení (nemocenské pojištěnípojistné na sociální zabezpečení OSVČ) je třeba obrátit se na klientská centra a informační pracoviště jednotlivých okresních pracovišť (OSSZ/PSSZ/MSSZ).

Ústředí ČSSZ
Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5
Telefonní ústředna: +420 257 061 111
Call centrum: 800  050 248
Fax: +420 257 063 360
IČ: 00006963
DIČ: CZ00006963 
Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz
ID datové schránky ústředí ČSSZ: 49kaiq3

ID datových schránek jednotlivých pracovišť naleznete u kontaktů zde.

 

online půjčka

Klientské centrum ústředí ČSSZ

Informace o důchodech, které se vyplácí centrálně z jednoho místa, tj. z ústředí České správy sociálního zabezpečení, vám sdělí v klientském centru při pražském ústředí ČSSZ. To je pro veřejnost otevřeno každý pracovní den. Poskytuje informace z oblasti důchodového pojištění a též konkrétní informace týkající se důchodových nároků klientů. Výjimkou je sepisování žádostí o důchod, které klient řeší na okresní správě sociálního zabezpečení podle svého trvalého bydliště nebo na územním pracovišti Pražské správy sociálního zabezpečení.

 

Klientské centrum České správy sociálního zabezpečení a klientský portál VZP. Kontaktní informace z veřejně dostupných zdrojů. Na internetových stránkách ČSSZ a VZP naleznete vše potřebné. Informace pro zaměstnance i OSVČ. Formuláře ke stažení, profil organizací, volná místa, výše pojistného i další potřebné informace.

 

Půjčka vhodná pro každého