Klientské centrum Klientská centra ČR

Zákaznické centrum E.ON - poruchy

Poruchová služba E.ON

Nepřetržitý provoz

Pro elektřinu:

Volání v rámci ČR: 800 22 55 77 (Zdarma)

Ze zahraničí: +420 533 039 400

Pro zemní plyn:

Volání v rámci ČR: 1239

Problém s dodávkou plynu

Pokud na Vašem odběrném místě došlo k přerušení dodávky zemního plynu, nejprve zkontrolujte, zda se tato situace týká pouze Vaší domácnosti (vašeho odběrného místa) nebo i okolních bytů/domů.

Přerušení dodávky se týká pouze Vašeho odběrného místa

Zkontrolujte, zda není uzavřen hlavní uzávěr plynu.

Pokud dodávka stále nefunguje, zkontrolujte, zda jste nezapomněli uhradit nějakou platbu.

Pokud jsou vaše platby v pořádku uhrazeny, obraťte se na poruchovou linku distributora:

 • Plyn 1239

Pro urychlení obsluhy sdělte pracovníkům Poruchové služby tyto informace: jméno a příjmení ohlašovatele; jméno a příjmení zákazníka; adresu nebo podrobný popis místa, kde došlo k poruše (obec, ulice, číslo popisné); specifikaci poruchy, co Vám nefunguje; telefonní kontakt

Pokud Vaše platby nejsou v pořádku uhrazeny nebo máte v platbách nesrovnalosti, obraťte se na zpoplatněnou linku 840 111 222 (pracovní dny 7 – 16 hodin)

Přerušení dodávky se netýká pouze Vašeho odběrného místa

V tomto případě se nejspíše jedná o plánovanou práci nebo poruchu. Podrobnosti o obnovení dodávky můžete získat opět na poruchové službě distributora:

 • Plyn 1239

online půjčka

Nefunguje elektřina

Pokud na Vašem odběrném místě došlo k přerušení dodávky elektřiny, nejprve zkontrolujte, zda se tato situace týká pouze Vaší domácnosti (vašeho odběrného místa) nebo i okolních bytů/domů.

Přerušení dodávky se týká pouze Vašeho odběrného místa

Zkontrolujte hlavní jistič. Procvakejte s ním několikrát tam a zpět nechte ho v poloze zapnuto.

Pokud dodávka stále nefunguje, zkontrolujte, zda jste nezapomněli uhradit nějakou platbu.

Pokud jsou Vaše platby v pořádku uhrazeny, obraťte se na poruchovou linku distributora:

 • E.ON elektřina 800 22 55 77
 • ČEZ elektřina 800 850 860
 • PRE elektřina 1236

 

Nefunguje přepínání elektroměru mezi nízkým a vysokým tarifem

Pro urychlení obsluhy sdělte pracovníkům Poruchové služby tyto informace: jméno a příjmení ohlašovatele; jméno a příjmení zákazníka; adresu nebo podrobný popis místa, kde došlo k poruše (obec, ulice, číslo popisné); specifikaci poruchy, co Vám nefunguje; telefonní kontakt

Pokud Vaše platby nejsou v pořádku uhrazeny nebo máte v platbách nesrovnalosti, obraťte se na zpoplatněnou linku 840 111 222 (PO-PÁ 7-16h.)

Přerušení dodávky se netýká pouze Vašeho odběrného místa

V tomto případě se nejspíše jedná o plánovanou práci nebo poruchu. Podrobnosti o obnovení dodávky můžete získat opět na poruchové službě distributora:

 • E.ON elektřina 800 22 55 77
 • ČEZ elektřina 840 850 860
 • PRE elektřina 1236

Pokud Vám nefunguje ohřev teplé vody nebo přímotopné či akumulační vytápění, nejčastěji se nejedná o přímou poruchu HDO, ale závadu na Vašem zařízení. Níže uvádíme několik rad, které by Vám mohly pomoci vyřešit Vaši situaci.

Prosím zkontrolujte:

 • Jistič od bojleru/přímotopného či akumulačního vytápění. Je-li v poloze vypnuto, znovu ho zapněte.
 • Zda nemůže být závada způsobena vadným bojlerem/přímotopným či akumulačním vytápěním. Např. svítí kontrolka bojleru, neohřívá – špatně nastavený termostat, vadná spirála, u akumulačního/přímotopného topení zkontrolovat termostaty.
 • Přístroj HDO, zda bliká, popř. jakou barvou (červená znamená závadu zařízení).
 • Elektroměr, zda je v poloze VT nebo NT
 • Také doporučujeme ověřit si, kdy má u Vašeho odběrného místa docházet k přepínání mezi vysokým a nízkým tarifem. Jenom v nízkém tarifu dochází k ohřevu teplé vody či topení. Jestli neznáte dobu spínání, podívejte se, jaké jsou časy spínání HDO.

Pokud po provedení všech doporučených kroků stále ohřev teplé vody nebo přímotopné či akumulační vytápění nefunguje, obraťte se na poruchovou linku distributora:

 • E.ON elektřina 800 22 55 77
 • ČEZ elektřina 800 850 860
 • PRE elektřina 1236

Pro urychlení obsluhy sdělte pracovníkům poruchové služby tyto informace:

 • jméno a příjmení ohlašovatele
 • jméno a příjmení zákazníka
 • adresu nebo podrobný popis místa, kde došlo k poruše (obec, ulice, číslo popisné)
 • specifikaci poruchy – co Vám nefunguje
 • telefonní kontakt

Více informací na www.eon.cz

E.ON

Podpora

Zákaznický servis

Vaše žádosti a požadavky související se standardní

obsluhou zákazníků zasílejte na info@eon.cz

Spojovací služba energetické společnosti E.ON:

Pro oblast jižních Čech: +420 387 861 111

Pro oblast jižní Moravy: +420 530 301 111

Pracovní dny 7 – 15 hodin

Zákaznická linka

Pracovní dny 7 – 20 hodin

Pro elektřinu i zemní plyn:

Volání v rámci ČR: 800 77 33 22 (Zdarma)

Ze zahraničí: +420 533 039 470

Poruchová služba

Nepřetržitý provoz

Pro elektřinu:

Volání v rámci ČR: 800 22 55 77 (Zdarma)

Ze zahraničí: +420 533 039 400

Pro zemní plyn:

Volání v rámci ČR: 1239

Více informací na www.eon.cz

Půjčka vhodná pro každého