Klientské centrum Klientská centra ČR

Refinancování hypotéky

Refinancování úvěrů za výhodných podmínek

 • Pro fyzické osoby na splacení dříve poskytnutých bankovních úvěrů na nemovitosti včetně možnosti financovat další potřeby

Charakteristika a popis

 • nečekejte na nabídku Vaší banky, získejte výhodnou úrokovou sazbu již nyní, až rok před koncem platnosti Vaší úrokové sazby. Umožňujeme Vám  jednoduchým způsobem refinancovat Váš stávající úvěr u jiné finanční instituce za výhodnějších podmínek u České spořitelny:
  • bez poplatku za zpracování
  • akceptujeme původní ocenění nemovitosti
  • na zahájení čerpání hypotéky Vám při refinancování poskytneme až 12 měsíců od podpisu smlouvy o úvěru
 • umožňuje financovat i Vaše další potřeby nad rámec původního úvěru a to jak účelové (spojené s nemovitostí) tak i neúčelové povahy
 • splatnost až 30 let

půjčka bez doložení příjmu

Co všechno mohu refinancovat?

 • dříve poskytnuté úvěry na nemovitosti, vyjma hypotečních úvěrů poskytnutých Českou spořitelnou
 • další účelové (spojené s nemovitostí) i neúčelové potřeby
 • a také všechny prokazatelné náklady související s refinancováním a investicemi do nemovitosti (poplatky za bankovní služby, realitní a právní služby, apod.)

V jaké výši mohu refinancovat?

 • až do výše 100 % hodnoty zastavené nemovitosti stanovené bankou na základě znaleckého ocenění (je možné akceptovat i původní ocenění)
 • minimální a maximální výše není omezena

Jaké je zajištění?

 • úvěr je zajištěn smluvním zástavním právem k původní předmětné nebo jiné nemovitosti na území České republiky
 • nemovitost, která je předmětem zástavního práva, musí být pojištěna a pohledávka z pojistného plnění zastavena ve prospěch České spořitelny

Co všechno budu potřebovat?

 • k vyřízení Žádosti o refinancování budete potřebovat:
  • původní ocenění nemovitosti
  • 2 až 3 aktuální fotografie nemovitosti

Výhody

Co pro mě tedy refinancování znamená?

 • refinancování stávajícího úvěru za výhodnějších podmínek
 • možnost financovat z úvěru i další účelové i neúčelové potřeby
 • žádný poplatek za zpracování
 • akceptaci původního ocenění nemovitosti
 • zjednodušený způsob prokazování příjmu
 • zjednodušený způsob poskytnutí úvěru
 • možnost prodloužit splatnost, snížit splátky a tím rozložit finanční zátěž rodiny klienta
 • není nutný běžný účet u České spořitelny – nemáte starosti se změnou účtu

Kdo prodává

 • pobočky České spořitelny
 • Hypoteční centra České spořitelny
 • externí prodejní síť České spořitelny

Půjčka vhodná pro každého