Klientské centrum Klientská centra ČR

Americká hypotéka

Komu je určena
 • soukromá klientela – fyzické osoby občané starší 18 let

Charakteristika a popis produktu

Americká hypotéka je úvěr zajištěný zástavním právem k nemovitosti určený k financování:

 • zboží a služeb osobní potřeby např. nákup nového i ojetého automobilu, studium v zahraničí atd.
 • vypořádání společného jmění manželů při rozvodovém řízení
 • koupě družstevního bytu nebo bytu od města či obce i bez zástavy jiné nemovitosti
 • vypořádání závazků mezi občany při převodu užívacího práva k družstevnímu bytu
 • úhrada notářských a soudních poplatků
 • refinancování předchozích investic do nemovitosti
 • finanční prostředky je možné vyplatit bez dokládání účelu

Základní parametry úvěru:

 • minimální výše úvěru 150 tis. Kč
 • maximální výše úvěru je omezena hodnotou nemovitosti a schopností klienta splatit bance úvěr za sjednaných podmínek
 • úvěr se poskytuje maximálně do 80 % hodnoty nemovitosti stanovené bankou na základě ocenění smluvního znalce České spořitelny
 • maximální doba splatnosti úvěru 20 let

Výhody

 • garantovaná výše úrokové sazby pevná po celou dobu splatnosti úvěru
 • doba splatnosti až 20 let umožňuje snížení finančního zatížení a nižší měsíční splátkou úvěru
 • možnost mimořádné splátky i bez finančních sankcí
 • on-line ocenění nemovitosti pro vybrané úvěry zdarma
 • výpis z úvěrového účtu zdarma
 • o úvěr lze požádat i bez existence sporožirového či běžného účtu u České spořitelny
 • komplexní finanční zajištění s využitím služeb Pojišťovny České spořitelny včetně nabídky cenově výhodného pojištění

Podmínky založení

Prokázání příjmu:

Žadatel (spolužadatel) s příjmy ze závislé činnosti prokazuje příjmy na základě průměrného čistého měsíčního příjmu za posledních 12 měsíců. V případě, že zaměstnanec je v pracovním poměru méně než 12 měsíců, bude potvrzení vyplněno za skutečný počet odpracovaných měsíců. Potvrzení platí 30 dnů od jeho vystavení.

Klient s jednoduchým účetnictvím předkládá minimálně:

 • daňové přiznání, vč. příloh za poslední 2 ukončená zdaňovací období
 • doklad o zaplacení daně
 • čestné prohlášení o aktuální výši závazků klienta (po lhůtě splatnosti) vůči finančnímu úřadu, okresní správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně

online půjčka

Klient s podvojným účetnictvím předkládá minimálně:

 • daňové přiznání, vč. příloh za poslední 2 ukončená zdaňovací období
 • doklad o zaplacení daně

Doklady k nemovitosti:

 • u vybraných úvěrů stačí 2 fotografie nemovitosti (přední a zadní pohled na zástavu, u bytové jednotky fotografii bytového domu a interiér).
 • u ostatních úvěrů odhad nemovitosti zhotovený smluvním znalcem České spořitelny
 • výpis z katastru nemovitostí
 • nabývací titul nemovitosti
 • pojistnou smlouvu pojištění nemovitosti proti živelným událostem

 

Půjčka vhodná pro každého